יח עבוי ל 2 כ``ס טקומסה כולל לוח HUA 4501
8514
יח עבוי ל 2 כ``ס טקומסה כולל לוח HUA 4501
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8514

יח עבוי ל 2 כ``ס טקומסה כולל לוח HUA 4501

2R404/507-TAIZHOU HISPANIA REFRIGE
  דף נתונים
  דף נתונים
  חשמל
עבור לתוכן העמוד