יח עבוי 4 כ``ס הקפאה טרופי טקומסה TAG2516Z
270412
יח עבוי 4 כ``ס הקפאה טרופי טקומסה TAG2516Z
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
270412

יח עבוי 4 כ``ס הקפאה טרופי טקומסה TAG2516Z

---TECUMSEH EUROPE
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד