יח עבוי 2 LC כ``ס טקומסה HUL 4501Z04
8480
יח עבוי 2 LC כ``ס טקומסה HUL 4501Z04
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8480

יח עבוי 2 LC כ``ס טקומסה HUL 4501Z04

2R404/507230/1/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד