יח עבוי 4 LC כ``ס טקומסה HUL 5001Z03
8484
יח עבוי 4 LC כ``ס טקומסה HUL 5001Z03
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8484

יח עבוי 4 LC כ``ס טקומסה HUL 5001Z03

4R404/507-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד