יח עבוי פתוחה טרופית עד 5 כ``ס +מעבה 45*1 טקומסה
8555
יח עבוי פתוחה טרופית עד 5 כ``ס +מעבה 45*1 טקומסה
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8555

יח עבוי פתוחה טרופית עד 5 כ``ס +מעבה 45*1 טקומסה

---DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד