יח עבוי 3 LC כ``ס טקומסה כולל לוח HUL 4501Z03P
8483
יח עבוי 3 LC כ``ס טקומסה כולל לוח HUL 4501Z03P
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8483

יח עבוי 3 LC כ``ס טקומסה כולל לוח HUL 4501Z03P

3R404/507-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד