יח עבוי 4 LC כ``ס טקומסה כולל לוח  HUL 5001Z03
8485
יח עבוי 4 LC כ``ס טקומסה כולל לוח HUL 5001Z03
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8485

יח עבוי 4 LC כ``ס טקומסה כולל לוח HUL 5001Z03

4R404/507-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד