יח 30 כ``ס זריקה עילית ללא מדחס HUC6303Z-03-30HP
79802
יח 30 כ``ס זריקה עילית ללא מדחס HUC6303Z-03-30HP
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
79802

יח 30 כ``ס זריקה עילית ללא מדחס HUC6303Z-03-30HP

30R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד