יח 13 כ``ס לסקרול ZF-ZB ללא מדחס HUA5502Z05PMT
7948
יח 13 כ``ס לסקרול ZF-ZB ללא מדחס HUA5502Z05PMT
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7948

יח 13 כ``ס לסקרול ZF-ZB ללא מדחס HUA5502Z05PMT

13-400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד