יח עבוי ל 10 כ``ס סקרול +מפריד שמן+HUA 5002P Z/A
7985
יח עבוי ל 10 כ``ס סקרול +מפריד שמן+HUA 5002P Z/A
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7985

יח עבוי ל 10 כ``ס סקרול +מפריד שמן+HUA 5002P Z/A

10R404/507-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד