יח עבוי ל 10 כ``ס סקרול +מפריד שמן HUA 5002P
7985
יח עבוי ל 10 כ``ס סקרול +מפריד שמן HUA 5002P
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7985

יח עבוי ל 10 כ``ס סקרול +מפריד שמן HUA 5002P

10R404/507-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד