יח עבוי ל 10 כ``ס סקרול כולל לוח+מפ.שמן HUA 5002
8544
יח עבוי ל 10 כ``ס סקרול כולל לוח+מפ.שמן HUA 5002
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8544

יח עבוי ל 10 כ``ס סקרול כולל לוח+מפ.שמן HUA 5002

10R404/507-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד