יח עבוי 5 LC כ``ס+לוח+2 מנועים לטקומסה HUL 5002
8489
יח עבוי 5 LC כ``ס+לוח+2 מנועים לטקומסה HUL 5002
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8489

יח עבוי 5 LC כ``ס+לוח+2 מנועים לטקומסה HUL 5002

5R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד