סולנויד לפורק ללא סליל למדחסי D4-6
3006916
סולנויד לפורק ללא סליל למדחסי D4-6
מק"טכ"ססוג קררמתחסל"דתפוקהספק
3006916

סולנויד לפורק ללא סליל למדחסי D4-6

-----EMERSON COPL. BELGIUM
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד