מ. 3 גלישר קרור הלחמה ZB21KQE
7305
מ. 3 גלישר קרור הלחמה ZB21KQE
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7305

מ. 3 גלישר קרור הלחמה ZB21KQE

3R404/507400/3/50TAIZHOU HISPANIA REFRIGE
עבור לתוכן העמוד