מ. 2 גלישר קרור הלחמה ZB15KQE
7303
מ. 2 גלישר קרור הלחמה ZB15KQE
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7303

מ. 2 גלישר קרור הלחמה ZB15KQE

2R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד