מ. 3.5 גלישר קרור הלחמה ZB26KQE
7307
מ. 3.5 גלישר קרור הלחמה ZB26KQE
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7307

מ. 3.5 גלישר קרור הלחמה ZB26KQE

1/2 3R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד