מ. 4 גלישר קרור הלחמה ZB29KQE
7309
מ. 4 גלישר קרור הלחמה ZB29KQE
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7309

מ. 4 גלישר קרור הלחמה ZB29KQE

4R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד