מ. 4 גלישר קרור הברגה ZB29KQE
7311
מ. 4 גלישר קרור הברגה ZB29KQE
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7311

מ. 4 גלישר קרור הברגה ZB29KQE

4R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
עבור לתוכן העמוד