מ. 25 כ``ס מניורופ סנטטי הברגה SY-SZ300
8301
מ. 25 כ``ס מניורופ סנטטי הברגה SY-SZ300
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8301

מ. 25 כ``ס מניורופ סנטטי הברגה SY-SZ300

25R407c400/3/50רדיון (מניורופ)
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד