מ. 30 כ``ס מניורופ סנטטי הלחמה SY-SZ380
8307
מ. 30 כ``ס מניורופ סנטטי הלחמה SY-SZ380
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8307

מ. 30 כ``ס מניורופ סנטטי הלחמה SY-SZ380

30R407c400/3/50רדיון (מניורופ)
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד