מ. 12 כ``ס הלחמה סנטטי +ס.ג ZR144E
7259
מ. 12 כ``ס הלחמה סנטטי +ס.ג ZR144E
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7259

מ. 12 כ``ס הלחמה סנטטי +ס.ג ZR144E

12R407c400/3/50EMERSON THAILAND
עבור לתוכן העמוד