מ. 2.5 כ``ס סקרול 410A חד  ZP31
7269
מ. 2.5 כ``ס סקרול 410A חד ZP31
מק"טכ"ססוג קררמתחקוטרסל"דספק
7269

מ. 2.5 כ``ס סקרול 410A חד ZP31

-----
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד