מ. 3.5 כ``ס סקרול תלת ZP42 410
7271
מ. 3.5 כ``ס סקרול תלת ZP42 410
מק"טכ"ססוג קררמתחקוטרסל"דספק
7271

מ. 3.5 כ``ס סקרול תלת ZP42 410

1/2 3R410a400/3/50--ה מוצרי צריכה (1951) בע``מ
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד