מ. 40 כ``ס סקרול ZP485KCE-TWD-522 410A
7399
מ. 40 כ``ס סקרול ZP485KCE-TWD-522 410A
מק"טכ"ססוג קררמתחקוטרסל"דספק
7399

מ. 40 כ``ס סקרול ZP485KCE-TWD-522 410A

20R410a400/3/50--DAYAN REFRIGERATION SUPPL
עבור לתוכן העמוד