מ. 4.5 כ``ס LG סקרול ABT054YTA R410A
9490
מ. 4.5 כ``ס LG סקרול ABT054YTA R410A
מק"טכ"ססוג קררמתחקוטרסל"דספק
9490

מ. 4.5 כ``ס LG סקרול ABT054YTA R410A

1/2 4R410a400/3/50--ה מוצרי צריכה (1951) בע``מ
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד