מ. 4 כ``ס תלת  FH4544Z-XG ללא ברזים  404A
4544
מ. 4 כ``ס תלת FH4544Z-XG ללא ברזים 404A
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
4544

מ. 4 כ``ס תלת FH4544Z-XG ללא ברזים 404A

4R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד