מ. 40 כ``ס הקפאה+פריקה  6MU1-40X OPS
30042
מ. 40 כ``ס הקפאה+פריקה 6MU1-40X OPS
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
30042

מ. 40 כ``ס הקפאה+פריקה 6MU1-40X OPS

40R404/507400/3/50EMERSON COPL. BELGIUM
עבור לתוכן העמוד