שסתום+משווה 134A סנוואה RFKH04E
6604002
שסתום+משווה 134A סנוואה RFKH04E
מק"טסוג קררמתחקוטרתפוקהספק
6604002

שסתום+משווה 134A סנוואה RFKH04E

----ZHEJIANG SANHUA CO LTD.
  דף נתונים
  דף נתונים
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד