מפזר 1/2 57 מ' נירוסטה  [ש``ע 50מ'] HEA 2*35
41784
מפזר 1/2 57 מ' נירוסטה [ש``ע 50מ'] HEA 2*35
מק"טכ"ססוג קררמתחקוטרספק
41784

מפזר 1/2 57 מ' נירוסטה [ש``ע 50מ'] HEA 2*35

-R404/507230/1/501/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד