יח עבוי 2 כ``ס קרור טרופי טקומסה TFH4524Z
270300
יח עבוי 2 כ``ס קרור טרופי טקומסה TFH4524Z
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
270300

יח עבוי 2 כ``ס קרור טרופי טקומסה TFH4524Z

---TECUMSEH EUROPE
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד