מנועים למקררים

מנועים למקררים

השוואהמק"טקוטרסל"דספק
3155

מנוע 5W אטלקי רגלית נמוכה

-1300MA VIB S.P.A
3158

מנוע 5W אטלקי רגלית גבוהה EV5

-1300MA VIB S.P.A
3159

מנוע 5W אטלקי MA-VIB EFCR

-1300MA VIB S.P.A
3166

מנוע 12W אטלקי EV10

-1300MA VIB S.P.A
3167

מנוע 10W אטלקי MA-VIB EFCR

-1300MA VIB S.P.A
3170

מנוע 18W אטלקי EV18

-1300MA VIB S.P.A
3171

מנוע 18W אטלקי MA-VIB EFCR

-1300MA VIB S.P.A
3174

מנוע EV25 25W

-1300MA VIB S.P.A
3175

מנוע 25W אטלקי MA-VIB EFCR

-1300MA VIB S.P.A
3185

מנוע חישוק 15 כולל כנף יונק מורכבת אטלקי

151300MA VIB S.P.A
3186

מנוע חישוק 17 אטלקי EVC5A172

17-MA VIB S.P.A
3192

מנוע חישוק 20 אטלקי EVC5A200

201300MA VIB S.P.A
3196

מנוע חישוק 23 אטלקי EVC7A230

231300MA VIB S.P.A
3200

מנוע חישוק 25 אטלקי EVC10A254

-1300MA VIB S.P.A
3202

מנוע חישוק 30 אטלקי EVC18A300

301300MA VIB S.P.A
3208

מנוע רשת 15

151300DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3210

מנוע רשת 17 אטלקי EVR5P172

17-MA VIB S.P.A
3214

מנוע רשת 20 כנף דוחף לא מורכב אטלקי EVR5P200

201300MA VIB S.P.A
3218

מנוע רשת 23 אטלקי EVR7P230

231300MA VIB S.P.A
3222

מנוע רשת 25 אטלקי יונק מורכב EVR10S254

251300MA VIB S.P.A
3226

מנוע רשת 30 אטלקי יונק+כנף לא מורכבת EVR18P300

301300MA VIB S.P.A
3227

מנוע רשת 30 אטלקי מנוע 25W דוחף MAVIB

301300MA VIB S.P.A
3236

מנוע רשת+כנף דוחף EVRC350

-900MA VIB S.P.A
3961

מנוע M4Q045-BD01-01 5W EBM

--DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3962

מנוע M4Q045-CA 10W EBM

--DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3963

מנוע M4Q045-CF 16W EBM

--DAYAN REFRIGERATION SUPPL
7318

מנוע מיניאטורי 2500 סל``ד

--MA VIB S.P.A
7541

מנוע 5W רגל קצרה DYN5W-13

--DAYAN REFRIGERATION SUPPL
7542

מנוע DYN 5W

--DAYAN REFRIGERATION SUPPL
7543

מנוע 10W DYN10-20W

--DAYAN REFRIGERATION SUPPL
7544

מנוע DYN18-30W 18W

--DAYAN REFRIGERATION SUPPL
7545

מנוע 40W DYN25-25W

--DAYAN REFRIGERATION SUPPL
7566

מנוע רשת 25ס``מ DYN 18-254A

--DAYAN REFRIGERATION SUPPL
7573

מנוע חישוק DYN 17

17-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
7600

מנוע 5W אלקטרוני 20101

--EMERSON THAILAND
7612

מנוע חישוק 20 אלקטרוני 20162

20-MA VIB S.P.A
7620

מנוע רשת 20 אלקטרוני 20142

20-MA VIB S.P.A
עבור לתוכן העמוד