ZEIHL ABEGG

ZEIHL ABEGG

השוואהמק"טמתחקוטרסל"דספק
109011

מנוע 61 יונק Z.A תלת 900סלד 109011

400/3/5060900ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
115278

מפוח EC PLUG FAN GR56C-ZID.GQ.CR

400/3/5055-ZIEHL-ABEGG SE
115279

מפוח PLUG GR63C-ZID.GQ.CR

---ZIEHL-ABEGG SE
115466

מפוח EC PLUG FAN GR25C 115466/A01

400/3/5025-ZIEHL-ABEGG SE
115477

מפוח PLUG GR35C-ZID.DG.CR

---ZIEHL-ABEGG SE
115492

מפוח PLUG GR56C-ZID.GL.CR

---ZIEHL-ABEGG SE
115497

מפוח PLUG GR50C-ZID.GL.CR

---ZIEHL-ABEGG SE
115498

מפוח PLUG GR31C-ZID.DC.CR

---ZIEHL-ABEGG SE
115503

מפוח EC PLUG FAN GR40C 115503/A01

400/3/5040-ZIEHL-ABEGG SE
115520

מפוח PLUG GR45C-ZIK.DC.CR

---ZIEHL-ABEGG SE
115524

מפוח PLUG GR50C-ZIK.GG.CR

---ZIEHL-ABEGG SE
115529

מפוח PLUG GR45C-ZIK.GG.CR

---ZIEHL-ABEGG SE
115534

מפוח PLUG GR63C-ZIK.GG.CR

---ZIEHL-ABEGG SE
115666

מפוח GR25C-6ID.BD.CR 115666/A01 חד פזי 0.8 KW

230/1/5025-ZIEHL-ABEGG SE
115667

מפוח EC PLUG GR28C 115667/A01 חד פזי 0.8 KW

230/1/50--ZIEHL-ABEGG SE
116166

מפוח EC PLUG GR31C 115498=116166/A01

400/3/5030-ZIEHL-ABEGG SE
116167

מפוח 2.5KW EC PLUG GR31C 115506=116167/A01

400/3/5030-ZIEHL-ABEGG SE
116169

מפוח 3.7KW EC PLUG GR35C 115477=116169/A01

400/3/5035-ZIEHL-ABEGG SE
116171

מפוח 2.5KW EC PLUG GR35C 115510=116171

400/3/5035-ZIEHL-ABEGG SE
116173

מפוח 3.3KW EC PLUG GR40C 115503=116173/A01

400/3/5040-ZIEHL-ABEGG SE
116174

מפוח 2.4KW EC PLUG GR40C 116174=115514/A01

400/3/5040-ZIEHL-ABEGG SE
116175

מפוח 5.6KW EC PLUG GR40C 115527=116175/A01

400/3/5040-ZIEHL-ABEGG SE
116178

מפוח 5.4KW EC PLUG GR50C 115497=116178/A01

400/3/5050-ZIEHL-ABEGG SE
116179

מפוח 3.5KW EC PLUG GR50C 115523=116179/A01

400/3/5050-ZIEHL-ABEGG SE
116180

EC PLUG GR56C 115278=116180 (ישן 6.0 KW (115278

400/3/5055-ZIEHL-ABEGG SE
116181

מפוח 5.0 KW EC PLUG GR56C 115492=116181/A01

400/3/5055-ZIEHL-ABEGG SE
116182

מפוח 3.4 KW EC PLUG GR56C 115525=116182/A01

400/3/5055-ZIEHL-ABEGG SE
116183

מפוח 5.0 KW EC PLUG GR63C 115279=116183

400/3/5063-ZIEHL-ABEGG SE
116232

מפוח EC PLUG GR31C 115508=116232/A01

400/3/5030-ZIEHL-ABEGG SE
116251

מפוח 1.8 KW EC PLUG GR45C 115520=116251/A01

400/3/5045-ZIEHL-ABEGG SE
116671

מפוח EC PLUG GR45C 115486=116671/A01

400/3/5045-ZIEHL-ABEGG SE
116783

מפוח 5.6 KW EC PLUG GR45C 116783/H01

400/3/5045-ZIEHL-ABEGG SE
116789

מפוח 3.6 KW EC PLUG GR50C 115524=116789/A01

400/3/5050-ZIEHL-ABEGG SE
116792

מפוח 2.9KW EC PLUG GR63C 115534=116792/A01

400/3/5063-ZIEHL-ABEGG SE
116843

מפוח 5.2 KW EC PLUG GR45C 115529=116843/A01

400/3/5045-ZIEHL-ABEGG SE
116903

מפוח EC PLUG GR45I 116903

400/3/5045-ZIEHL-ABEGG SE
117268

מפוח EC PLUG GR40C 117268/H01

400/3/5040-ZIEHL-ABEGG SE
117390

מפוח EC PLUG GR56C 117390/H01

400/3/5055-ZIEHL-ABEGG SE
124174

מנוע 56 יונק Z.A חד 900 סלד 124174

230/1/5055900ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
124384

מנוע 56 יונק Z.A תלת 1300 סלד 124384

400/3/50551400ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
138574

מנוע 56 יונק Z.A חד 1300 סלד 138574

230/1/5055900ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
176216

מפוח EC PLUG GR50C 182284/A01 =176216

400/3/5050-ZIEHL-ABEGG SE
179662

מפוח EC FN050-ZIA.DC.A7P2 179662

400/3/5050-ZIEHL-ABEGG SE
182284

מפוח EC PLUG GR50C 182284/A01

400/3/5050-ZIEHL-ABEGG SE
207244

מנוע 61 יונק Z.A חד 900סלד 207244

230/1/5060900ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
3371

מנוע 30 יונק תלת ITALY

400/3/50301400
3372

מנוע 30 דוחף תלת ITALY

400/3/50301400
3398

מנוע 35 יונק תלת OLMO

---
7548

מנוע 35 יונק תלת BORASA-SPAIN

400/3/50351300
8604

מנוע 30 יונק חד S300 IP55

230/1/50301400ZIEHL-ABEGG SE
8608

מנוע 30 דוחף חד IA300 IP55

230/1/50301400ZIEHL-ABEGG SE
8612

מנוע 30 יונק תלת S300IP55

230/1/50301400ZIEHL-ABEGG SE
8618

מנוע 30 דוחף תלת IA30IP55

400/3/50301400ZIEHL-ABEGG SE
8620

מנוע 35 יונק חד S350 IP55

230/1/50351400ZIEHL-ABEGG SE
8624

מנוע 35 דוחף חדIA355 IP55

230/1/50351400ZIEHL-ABEGG SE
8628

מנוע 35 יונק תלתS350 IP55

400/3/50351400ZIEHL-ABEGG SE
8632

מנוע 35 דוחף תלת IA35IP55

400/3/50351400ZIEHL-ABEGG SE
8636

מנוע 40 יונק חד S400 IP55

230/1/50401400ZIEHL-ABEGG SE
8640

מנוע 40 דוחף חדIA400 IP55

230/1/50401400ZIEHL-ABEGG SE
8644

מנוע 40 יונק תלתS400 IP55

400/3/50401400ZIEHL-ABEGG SE
8648

מנוע 40 דוחף תלתIA40 IP55

400/3/50401400ZIEHL-ABEGG SE
8652

מנוע 45 יונק חד S450 IP55

230/1/50451400ZIEHL-ABEGG SE
8656

מנוע 45 דוחף חדIA457 IP55

230/1/50451400ZIEHL-ABEGG SE
8660

מנוע 45 יונק תלת S450 IP55

400/3/50451400ZIEHL-ABEGG SE
8664

מנוע 45 דוחף תלתIA45 IP55

400/3/50451400ZIEHL-ABEGG SE
8668

מנוע 50 יונק חד S500 IP55

230/1/50501400FMV- ZIEHL-ABEGG
8669

מנוע 50 יונק חד מחוזקS500

230/1/50501400ZIEHL-ABEGG SE
8672

מנוע 50 דוחף חד IA50 IP55

230/1/50501400ZIEHL-ABEGG SE
8680

מנוע 50 דוחף תלת IA50 FMV

400/3/50501400ZIEHL-ABEGG SE
8684

מנוע 56 יונק חד S560 FMV

230/1/50551400ZIEHL-ABEGG SE
8688

מנוע 56 דוחף חד IA56 FMV

230/1/50551400ZIEHL-ABEGG SE
8692

מנוע 56 יונק תלת S560 FMV

400/3/50551400ZIEHL-ABEGG SE
8694

מנוע 56 דוחף תלת IA560FMV

400/3/50551400ZIEHL-ABEGG SE
8697

מנוע 60 יונק חד 900 סל``ד S600 FMV

230/1/5060900ZIEHL-ABEGG SE
8699

מנוע 60 יונק תלת S600 FMV

400/3/5060900ZIEHL-ABEGG SE
8702

מנוע 63 דוחף תלת 900 סל``ד IA630FMV

400/3/5063900ZIEHL-ABEGG SE
8710

מנוע 71 יונק 900 סל``ד מחוזק S710

400/3/5071900ZIEHL-ABEGG SE
8711

מנוע 63 דוחף 1400 סלד תלת IA630FMV

---FMV- ZIEHL-ABEGG
8712

מנוע 76 יונק תלת S762 IP55

400/3/5076900ZIEHL-ABEGG SE
8713

מנוע 78 יונק תלת S780 IP55

400/3/5078900ZIEHL-ABEGG SE
8716

מנוע 80 יונק 480סל``ד S800

400/3/5080440ZIEHL-ABEGG SE
8718

מנוע 90 יונק תלת פזי S900

400/3/5090900ZIEHL-ABEGG SE
9508

מפוח ZN050-4EL.4I.V7P1 179330

400/3/50501300ZIEHL-ABEGG SE
9510

מנוע 50 יונק Z.A חד 1400 סלד

230/1/50501400ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
9512

מנוע 50 יונק Z.A חד 900 סלד FB050-6EK.4F.V4P

230/1/5050900ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
9514

מנוע 50 יונק Z.A תלת 1400סלד

400/3/50501400ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
9518

מנוע 63 יונק Z.A תלת 900סלד

400/3/5063900ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
9519

מנוע 63 יונק.Z.A.C חד 900סלד

230/1/5063900ZIEHL ABEGG (SHANGHAI)LTD
9520

מנוע 63 יונק Z.A חד 900סלד

230/1/5063900ZIEHL-ABEGG SE
9522

מנוע 63 יונק Z.A תלת 1400סלד

400/3/50631400ZIEHL-ABEGG SE
9524

מנוע 65 יונק Z.A תלת 900סלד

400/3/5065900ZIEHL-ABEGG SE
9527

מנוע ינשוף 90 יונק Z.A +ונטורי 900

400/3/5090900ZIEHL-ABEGG SE
9531

מנוע ינשוף 30 דוחף חד 141664

230/1/50301400ZIEHL-ABEGG SE
9578

מפוח EC PLUG FAN GR40C 115503/A01

400/3/5040-ZIEHL-ABEGG SE
עבור לתוכן העמוד