רגיל

רגיל

השוואהמק"טספק
4965

דלת נרוסטה ימין ישן AX 7D

RONDA SPA
4966

דלת נרוסטה שמאל ישן AX 7S

RONDA SPA
4976

חצי דלת נירוסטה שמאלAX11S

RONDA SPA
4978

חצי דלת נירוסטה ימיןAX11D

RONDA SPA
4988

דלת נרוסטה גדולה ימיןAX18D

RONDA SPA
4989

דלת נרוסטה גדולה שמאל AX18S

RONDA SPA
4992

סגר לדלת רונדה XG

RONDA SPA
4996

סט ציר לדלת 2)BX צירים )

RONDA SPA
5009

חצי דלת נירוסטה ישן ימיןAX1D

RONDA SPA
5010

חצי דלת נירוסטה ישן שמאל AX1S

RONDA SPA
5016

ידית פלסטית לדלת רונדה שקופה

RONDA SPA
5020

דלת קטנה נרוסטה ימין חדש AX13D

RONDA SPA
5021

סט מגנט מושלם לדלת וואקום גבוהה AX18 גובה 70 ס``מ

RONDA SPA
5022

דלת קטנה נרוסטה שמאל חדש AX13S

RONDA SPA
5027

דלת נרוסטה כפולה ימין+שמאל AL17

RONDA SPA
5028

דלת נרוסטה ימין פתח רחב [AX17LD [400

DAYAN REFRIGERATION SUPPL
5030

דלת נרוסטה שמאל פתח רחב [AX17LS [400

RONDA SPA
5034

לם לדלת AX17 (מתאים גם לדלת כפולה 1,AL17 מתוך 2)

RONDA SPA
5035

גומי מגנט למגירה 1 מתוך 2 של AM13

RONDA SPA
5036

דלת נרוסטה ימין 602*442H] AX15D]

RONDA SPA
5038

דלת נרוסטה שמאל 602*442H] AX15S]

RONDA SPA
5048

דלת להקפאה נרוסטה ימין חדש AX57D

RONDA SPA
5050

דלת להקפאה נרוסטה שמאל חדש AX57S

RONDA SPA
5056

דלת להקפאה גבוהה נרוסטה ימין חדש AX48D

RONDA SPA
5058

דלת להקפאה גבוהה נרוסטה שמאל חדש AX48S

RONDA SPA
עבור לתוכן העמוד