מופות

מופות

השוואהמק"טקוטרספק
0353

מופה 5/16 רגילה

5/16DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0354

מופה 3/8 רגילה

3/8DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0355

מופה 1/2 רגילה

1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0356

מופה 5/8 רגילה

5/8DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0357

מופה 3/4 רגילה

3/4DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0358

מופה 7/8 רגילה

7/8DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0359

מופה 1-1/8 רגילה

1/8 1DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0360

מופה 1-3/8 רגילה

3/8 1DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0361

מופה 1-5/8 רגילה

5/8 1DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0362

מופה 2-1/8 רגילה

1/8 2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0363

מופה 2-5/8 רגילה

5/8 2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0364

מופה 3-1/8 רגילה

1/8 3DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0365

מופה 3-5/8 רגילה

5/8 3DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0366

מופה 4-1/8 רגילה

1/8 4DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0462

מופה מעבר 1/4*5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0463

מופה מעבר 3/8*5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0464

מופה מעבר 1/2*5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0465

מופה מעבר 3/8*3/4

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0466

מופה מעבר 1/2*3/4

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0467

מופה מעבר 5/8*3/4

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0468

מופה מעבר 3/8*7/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0469

מופה מעבר 1/2*7/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0470

מופה מעבר 5/8*7/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0471

מופה מעבר 3/4*7/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0472

מופה מעבר 1/2*1-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0473

מופה מעבר 5/8*1-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0474

מופה מעבר 3/4*1-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0475

מופה מעבר 7/8*1-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0476

מופה מעבר 5/8*1-3/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0477

מופה מעבר 7/8*1-3/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0478

מופה מעבר 1-1/8*1-3/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0479

מופה מעבר 5/8*1-5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0480

מופה מעבר 7/8*1-5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0481

מופה מעבר 1-1/8*1-5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0482

מופה מעבר 1-3/8*1-5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0483

מופה מעבר 5/8*2-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0484

מופה מעבר 7/8*2-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0485

מופה מעבר 1-1/8*2-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0486

מופה מעבר 1-3/8*2-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0487

מופה מעבר 1-5/8*2-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0488

מופה מעבר 1-1/8*2-5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0489

מופה מעבר 1-3/8*2-5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0490

מופה מעבר 1-5/8*2-5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0491

מופה מעבר 2-1/8*2-5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0492

מופה מעבר 1-5/8*3-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0493

מופה מעבר 2-1/8*3-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0494

מופה מעבר 2-5/8*3-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0495

מופה מעבר 3-1/8*3-5/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0496

מופה מעבר 2-1/8*4-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0497

מופה מעבר 2-5/8*4-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0498

מופה מעבר 3-1/8*4-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0499

מופה מעבר 3-5/8*4-1/8

-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0580

מופה מעבר 1/2*1/4

1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
עבור לתוכן העמוד