חיבורי T

חיבורי T

השוואהמק"טקוטרספק
0439

חיבור T קוטר 1/4

1/4DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0440

חיבור T קוטר 5/16

5/16DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0441

חיבור T קוטר 3/8

3/8DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0442

חיבור T קוטר 1/2

1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0443

חיבור T קוטר 5/8

5/8DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0444

חיבור T קוטר 3/4

3/4DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0445

חיבור T קוטר 7/8

7/8DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0446

חיבור T קוטר 1-1/8

1/8 1DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0447

חיבור T קוטר 1-3/8

3/8 1DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0448

חיבור T קוטר 1-5/8

5/8 1DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0449

חיבור T קוטר 2-1/8

1/8 2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0450

חיבור T קוטר 2-5/8

5/8 2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0451

חיבור T קוטר 3-1/8

1/8 3DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0452

חיבור T קוטר 3-5/8

5/8 3DAYAN REFRIGERATION SUPPL
0453

חיבור T קוטר 4-1/8

1/8 4DAYAN REFRIGERATION SUPPL
עבור לתוכן העמוד