רגיל

רגיל

השוואהמק"טספק
4952

מגירה נירוסטה AP 292

RONDA SPA
4967

מגירה כפולה חדשה AM 13

RONDA SPA
4980

מגירה משולשת זהה רגילה AR11

RONDA SPA
4982

מגירה בודדת חדשה AK-12

RONDA SPA
4983

מגירה קפה צירית+מוט AG 12

RONDA SPA
4985

מגירה קפה-אשפתון AG14

RONDA SPA
4986

מגירה קפה רגילה כולל מוט AP 272

RONDA SPA
4987

מגירה צירית(עליוןAG55(AG3

RONDA SPA
4990

מגירה כפולה מקוצרת AM13 C

RONDA SPA
4993

מגירה עליונה של NR-11

RONDA SPA
5003

מגירה בודדת AK 2

RONDA SPA
5012

בסיס+ מגירה בודדת למכונת קפה

RONDA SPA
5013

בסיס+ מגירה כפולה למכונת קפה

RONDA SPA
5023

מגירת רונדה +מנעול AP2812

RONDA SPA
5033

מגירה בודדת חדשה AK-11

RONDA SPA
5039

חזית למגירה בודדת חדשה AK-12

RONDA SPA
5054

מגירה להקפאה כפולה חדשה AM43

RONDA SPA
עבור לתוכן העמוד