רגיל

רגיל

השוואהמק"טספק
4952

מגירה נירוסטה AP 292

RONDA SPA
4967

מגירה כפולה חדשה AM 13

RONDA SPA
4980

מגירה משולשת רגילה AR11

RONDA SPA
4982

מגירה בודדת חדשה AK-12

RONDA SPA
4983

מגירה קפה צירית+מוט AG 12

RONDA SPA
4985

מגירה קפה-אשפתון AG14

RONDA SPA
4986

מגירה קפה רגילה כולל מוט AP 272

RONDA SPA
4987

מגירה צירית(עליוןAG55(AG3

RONDA SPA
4990

מגירה כפולה מקוצרת AM13 C

RONDA SPA
4993

מגירה עליונה של NR-11

RONDA SPA
5003

מגירה בודדת AK 2

RONDA SPA
5012

בסיס+ מגירה בודדת למכונת קפה

RONDA SPA
5013

בסיס+ מגירה כפולה למכונת קפה

RONDA SPA
5023

מגירת רונדה +מנעול AP2812

RONDA SPA
5033

מגירה בודדת חדשה AK-11

RONDA SPA
5054

מגירה להקפאה כפולה חדשה AM43

RONDA SPA
עבור לתוכן העמוד