בוכנתי מיזוג ב 407C

בוכנתי מיזוג ב 407C

השוואהמק"טקוטרספק
7778

מ. 2.5 כ``ס מזוג סנטטי קופלנד חד CR34E

-EMERSON INDIA
7780

מ. 3 כ``ס מזוג סנטטי קופלנד חד CR37E

-EMERSON INDIA
7782

מ. 3.5 כ``ס מזוג סנטטי חד CR42E

-EMERSON INDIA
7786

מ. 4.5 כ``ס מזוג סנטטי תלת קופלנד CR53E

-EMERSON INDIA
7788

מ. 5 כ``ס מזוג סנטטי תלת קופלנד CR57E

-EMERSON INDIA
עבור לתוכן העמוד