תליה

תליה

השוואהמק"טכ"ססוג קררמתחקוטרספק
3980

מפזר 1/2 גז חם 70 מ [ש``ע 60מ] HEA 2*40

--230/1/50-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3982

מפזר 1/2 גז חם 100 מ[ש``ע 80מ] HEA 3*40

--230/1/50-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3985

מפזר 1/2 גז חם 115מ'[ש``ע 100מ']EBM/Z.A HEA 2*45

----DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3986

מפזר 1/2 גז חם 163מ'[ש``ע 140מ']EBM/Z.A HEA 3*45

----DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3991

מפזר 1/2 68מ' [ש``ע 60מ]30*3 ללא ג.ח ``HEA 6

1/15-230/1/5030DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3992

מפזר 1/2 78מ' [ש``ע 80מ'] ללא ג.חHEA 6`` 4*30

6-230/1/5030DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3993

מפזר 1/2 100מ'[ש``ע 90מ']ללא ג.ח HEA 6`` 3*40

--230/1/5040DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3994

זר 1/2 163מ' [ש``ע 150מ'] EBM/Z.A HEA 6`` FPI 3*45

---45DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3996

מפזר 1/2 216 מ (ש``ע 185מ)HEA-5002-121 EBM

-R404/507-50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3997

מפזר 1/2 216 מ (ש``ע 215מ) HEA-5003-122

--230/1/5050DAYAN REFRIGERATION SUPPL
3998

מפזר 1/2 312 מ (ש``ע HEA-5003-183 (265

----DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4097

מפזר 1/2 100 מ נירוסטה [ש``ע 80מ] HEA 3*40

--230/1/50-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41695

מפזר 1/2 30מ' [ש``ע 20מ'] HEA 1*35

--230/1/5035DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41698

מפזר 1/2 30מ' [ש``ע 20מ'] נירוסטה HEA 1*35

--230/1/5035DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4170

מפזר 1/2 33 מ [ש``ע 20מ] HEA 2*25

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4171

מפזר 1/2 20 מ (ש``ע 10מ) HEA 1*25

--230/1/5025DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4172

מפזר 1/2 47 מ' [ש``ע 30 מ] HEA 3*25

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4173

מפזר 1/2 70 מ נירוסטה [ש``ע 60מ] HEA 2*40

--230/1/5040DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4174

מפזר 1/2 72 מ [ש``ע 50 מ ]HEA 4*25

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4175

מפזר 1/2 68מ' נירוסטה [ש``ע 50מ'] HEA 3*30 EBM

--230/1/5030DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4176

מפזר 1/2 44מ' [ש``ע 30מ'] HEA 2*30 מנוע EBM

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4177

מפזר 1/2 48מ' [ש``ע 40מ'] HEA FPI-6 EBM 2*30

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41770

מפזר 1/2 48מ' [ש``ע 40מ']30*2 לבשר דוחפים

3-230/1/5030DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41776

מפזר 1/2 30מ' HEA 2*31

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41778

מפזר 1/2 57 מ' [ש``ע 50מ] HEA 2*35 לבשר דוחפים

4-230/1/5035DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4178

מפזר 1/2 68מ' [ש``ע 50מ'] HEA 3*30 EBM

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41784

מפזר 1/2 57 מ' נירוסטה [ש``ע 50מ'] HEA 2*35

-R404/507230/1/501/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41786

מפזר 1/2 57 מ' [ש``ע 50מ'] EBM HEA 2*35

-R404/507230/1/501/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41788

מפזר 1/2 68מ' נירוסטה [ש``ע 50מ'] HEA 3*30

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41790

מפזר 1/2 78 מ' [ש``ע 70מ'] EBM HEA 3*35

6-230/1/5035DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4180

מפזר 1/2 86מ' [ש``ע 70מ']HEA 4*30 EBM

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4181

מפזר 1/2 70מ' [ש``ע 70מ'] HEA 6`` FPI 2*40

-R404/507-40DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41810

מפזר 1/2 70מ' [ש``ע 70מ'] 40*2 לבשר דוחפים Z/A

5-230/1/5040DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4182

מפזר 1/2 115מ'[ש``ע 100מ']HEA 2*45 מנוע EBM/Z.A

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4183

מפזר 1/2 115מ'[ש``ע 120מ']EBM/Z.A HEA 6'' 2*45

---45DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4184

מפזר 1/2 163מ'[ש``ע 140מ']EBM/Z.A HEA 3*45

----DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4185

מפזר 5/8 185מ HEB-5002-103

---5/8DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4186

מפזר 5/8 268מ HEB-5003-156

---5/8DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41862

מפזר 1/2 48מ' נירוסטה [ש``ע 30מ'] EBM HEA 2*30

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41866

פזר 1/2 163מ'[ש``ע 140מ']נירוסטה EBM/Z.A HEA 3*45

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4188

מפזר 1/2 70 מ [ש``ע 60מ] HEA 2*40 EBM

---1/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
41888

מפזר 1/2 70 מ [ש``ע 60מ] HEA 2*40+שסתום אלקטרוני

----DAYAN REFRIGERATION SUPPL
4190

מפזר 1/2 100 מ[ש``ע 80מ] HEA 3*40

--230/1/501/2DAYAN REFRIGERATION SUPPL
8157

מפזר 1 כ``ס 1600W FRIGA-BOHN MUC145.E 1*30

1/2---
8158

מפזר 1.5 כ``ס 2000W FRIGA-BOHN MUC200R 1*30

----LU-VE CONTARDO
8159

מפזר תקרתי 1/3 איטלקי CGL-1

----LU-VE CONTARDO
8160

מפזר 1/2 כ``ס FRIGA BOHN דגם MFE 4

----
8192

חזית פלסטיק ל HC

----LU-VE CONTARDO
8193

גריל קדמי ל HC

----LU-VE CONTARDO
עבור לתוכן העמוד