יח עבוי 3 כ``ס קרור טרופי טקומסה TFH4540Z
270308
יח עבוי 3 כ``ס קרור טרופי טקומסה TFH4540Z
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
270308

יח עבוי 3 כ``ס קרור טרופי טקומסה TFH4540Z

---TECUMSEH EUROPE
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד