יח עבוי 5 LC כ``ס טקומסה HUL 5001Z04
8486
יח עבוי 5 LC כ``ס טקומסה HUL 5001Z04
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8486

יח עבוי 5 LC כ``ס טקומסה HUL 5001Z04

5R404/507-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד