יח עבוי ל 2 כ``ס טקומסה HUA 4501
7961
יח עבוי ל 2 כ``ס טקומסה HUA 4501
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7961

יח עבוי ל 2 כ``ס טקומסה HUA 4501

2R404/507-TAIZHOU HISPANIA REFRIGE
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד