יח עבוי פתוחה טרופית עד 7.5 כ``ס הכנה לטקומסה2X45
8558
יח עבוי פתוחה טרופית עד 7.5 כ``ס הכנה לטקומסה2X45
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8558

יח עבוי פתוחה טרופית עד 7.5 כ``ס הכנה לטקומסה2X45

1/2 7R404/507230/1/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד