יח עבוי 4 LC כ``ס טקומסה לFH כולל לוח  HUL5001Z03
8528
יח עבוי 4 LC כ``ס טקומסה לFH כולל לוח HUL5001Z03
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8528

יח עבוי 4 LC כ``ס טקומסה לFH כולל לוח HUL5001Z03

4R404/507-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
עבור לתוכן העמוד