יח עבוי 5 LC כ``ס 2 מנועים לטקומסה HUL 5002Z02
8488
יח עבוי 5 LC כ``ס 2 מנועים לטקומסה HUL 5002Z02
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8488

יח עבוי 5 LC כ``ס 2 מנועים לטקומסה HUL 5002Z02

5R404/507-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד