יח עבוי 7 LC כ``ס טקומסה HUL5002 Z03MT
8490
יח עבוי 7 LC כ``ס טקומסה HUL5002 Z03MT
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8490

יח עבוי 7 LC כ``ס טקומסה HUL5002 Z03MT

7R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד