יח עבוי 7 LC כ``ס טקומסה כולל לוח HUL5002Z03MT+EL
8491
יח עבוי 7 LC כ``ס טקומסה כולל לוח HUL5002Z03MT+EL
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8491

יח עבוי 7 LC כ``ס טקומסה כולל לוח HUL5002Z03MT+EL

7R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד