18 כ``ס מבנה 2 HUA מנוע ZA 63 לסמי/הרמטי ללא מדח
7987
18 כ``ס מבנה 2 HUA מנוע ZA 63 לסמי/הרמטי ללא מדח
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7987

18 כ``ס מבנה 2 HUA מנוע ZA 63 לסמי/הרמטי ללא מדח

18-400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
עבור לתוכן העמוד