יח עבוי פתוחה טרופית עד 4 כ``ס + סולנויד לטקומסה
8561
יח עבוי פתוחה טרופית עד 4 כ``ס + סולנויד לטקומסה
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8561

יח עבוי פתוחה טרופית עד 4 כ``ס + סולנויד לטקומסה

4R404/507-DAYAN REFRIGERATION SUPPL
עבור לתוכן העמוד