כ``ס מושלמת ל+/- עם 2 מדחסי ביצר 6כ``ס ובקר דנפוס
7913
כ``ס מושלמת ל+/- עם 2 מדחסי ביצר 6כ``ס ובקר דנפוס
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7913

כ``ס מושלמת ל+/- עם 2 מדחסי ביצר 6כ``ס ובקר דנפוס

12R404/507400/3/50
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד