יח עבוי 30 כ``ס דו דרגתי עם מדחס ביצר S6F30.2Y
7911
יח עבוי 30 כ``ס דו דרגתי עם מדחס ביצר S6F30.2Y
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7911

יח עבוי 30 כ``ס דו דרגתי עם מדחס ביצר S6F30.2Y

30R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד